Bản tin GolfNews 360: Kỳ 450

Trải qua 3 lần tổ chức bắt đầu từ năm 2017 đến nay, giải golf dành cho các CLB Golf cựu sinh viên các trường đại học đã có nhiều đổi mới cả về số lượng và chất lượng. Từ xuất phát điểm là: Tứ hùng, bát hùng cho đến thập hùng và đến nay mùa giải thứ 4 đã có 12 CLB golf của các trường đại học tham gia với sức hút vô cùng cùng lớn.