Bản tin GolfNews 360 kỳ 579

7 trọng tài mới đã được ghi tên vào danh sách trọng tài của Hội đồng trọng tài Golf Quốc Gia. Những trọng tài mới này là đã hoàn thành xong khóa luật golf theo quy định của Hội đồng trọng tài và cũng đã có thời gian tham gia vào những giải đấu nhỏ thuộc bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam.