Chuyện Golf 108: Nam A Bank Vietnam Masters và sứ mệnh dẫn lối cho golf chuyên nghiệp Việt Nam

Sự thành công của Nam A Bank Vietnam Masters 2022 lần thứ 5 đã viết tiếp những câu truyện trong trang lịch sử của golf chuyên nghiệp Việt Nam. Ban tổ chức, những đơn vị truyền thông, nhà tài trợ và các vận động viên chuyên nghiệp đã không ngừng nỗ lực mỗi ngày để mang lại những điều đặc biệt cho giải đấu. Vietnam Masters ra đời như một sự dẫn lối cho golf chuyên nghiệp Việt Nam đến thời điểm hiện tại.