Điểm lại thành tích các thành viên tuyển miền Bắc tại VGA Union Cup

VGA Union Cup lần thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 3/2023 tại Heron Lake Golf Course & Resort.

Đội tuyển miền Bắc đã công bố danh sách 16 thành viên chính thức sẽ thi đấu tại VGA Union Cup 2023. Ngoài sự thay đổi ở vị trí đội trưởng khi ông Dương Mạnh Tiến lần đầu tiên giữ vai trò chỉ đạo, tuyển miền Bắc cũng có thêm 5 sự bổ sung mới trong đội hình so với lần hành quân đến West Lakes Golf & Villas 2021.

Nhìn chung đã có một sự trẻ hoá trong đội tuyển miền Bắc khi đa phần các thành viên đều thuộc thế hệ 8X, trong đó có 2 thành viên sinh năm 1985 là Trần Diệu Tuấn, Phạm Minh Phong,  4 thành viên sinh năm 1984 là Nguyễn Quốc Mến, Bùi Mạnh Cường, Đỗ Quang Khánh, Hoàng Quế Linh. Những golfer trẻ sẽ cùng kết hợp với những golfer đã có nhiều kinh nghiệm của tuyển miền Bắc tại giải đấu này như Hoàng Quân, Hà Ngọc Hoàng Lộc, Đoàn Văn Nam, Trần Thế Cường, Thái Trung Hiếu.

Golfer Trần Thế Cường của tuyển miền Bắc tại VGA Union Cup 2021.

Hãy cùng điểm lại thành tích của các thành viên tuyển miền Bắc tại các kỳ VGA Union Cup đã qua:

1.Hoàng Quân

-Số lần tham dự: 5 (2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 17 (Thắng 4; Hoà 7; Thua 6)

-Fourball: 9 trận (Thắng 3; Hoà 2; Thua 4)

-Foursomes: 3 trận (Thắng 0; Hoà 2; Thua 1)

-Singles Match: 5 trận (Thắng 1; Hoà 3; Thua 1)

2.Hà Ngọc Hoàng Lộc

-Số lần tham dự: 5 (2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 21 (Thắng 12; Hoà 1; Thua 8)

-Fourball: 7 trận (Thắng 3; Hoà 1; Thua 3)

-Foursomes: 9 trận (Thắng 5; Hoà 0; Thua 4)

-Singles Match: 5 trận (Thắng 4; Hoà 0; Thua 1)

3.Trần Thế Cường

-Số lần tham dự: 5 (2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 13 (Thắng 5; Hoà 2; Thua 6)

-Fourball: 3 trận (Thắng 2; Hoà 0; Thua 1)

-Foursomes: 6 trận (Thắng 2; Hoà 0; Thua 4)

-Singles Match: 4 trận (Thắng 1; Hoà 2; Thua 1)

4.Thái Trung Hiếu

-Số lần tham dự: 5 (2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 19 (Thắng 12; Hoà 0; Thua 7)

-Fourball: 7 trận (Thắng 6; Hoà 0; Thua 1)

-Foursomes: 7 trận (Thắng 3; Hoà 0; Thua 4)

-Singles Match: 5 trận (Thắng 3; Hoà 0; Thua 2)

5.Đoàn Văn Nam

-Số lần tham dự: 5 (2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 15 (Thắng 4; Hoà 3; Thua 8)

-Fourball: 6 trận (Thắng 2; Hoà 1; Thua 3)

-Foursomes: 4 trận (Thắng 1; Hoà 1; Thua 2)

-Singles Match: 5 trận (Thắng 1; Hoà 1; Thua 3)

6.Lưu Văn Tuấn

-Số lần tham dự: 3 (2018, 2019, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 2 (Thắng 0; Hoà 0; Thua 2)

-Fourball: 1 trận (Thắng 0; Hoà 0; Thua 1)

-Foursomes: 1 trận (Thắng 0; Hoà 0; Thua 1)

-Singles Match: 0 trận

7.Nguyễn Đức Ninh

-Số lần tham dự: 2 (2018, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 4 (Thắng 1; Hoà 0; Thua 3)

-Fourball: 0 trận

-Foursomes: 2 trận (Thắng 1; Hoà 0; Thua 1)

-Singles Match: 2 trận (Thắng 0; Hoà 0; Thua 2)

8.Nguyễn Quốc Mến

-Số lần tham dự: 2 (2017, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 7 (Thắng 2; Hoà 2; Thua 3)

-Fourball: 1 trận (Thắng 0; Hoà 1; Thua 0)

-Foursomes: 4 trận (Thắng 2; Hoà 1; Thua 1)

-Singles Match: 2 trận (Thắng 0; Hoà 0; Thua 2)

9.Nguyễn Việt Dũng

-Số lần tham dự: 2 (2019, 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 6 (Thắng 4; Hoà 7; Thua 6)

-Fourball: 4 trận (Thắng 2; Hoà 1; Thua 1)

-Foursomes: 0 trận

-Singles Match: 2 trận (Thắng 0; Hoà 1; Thua 1)

10.Đỗ Quang Khánh

-Số lần tham dự: 1 ( 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 3 (Thắng 0; Hoà 0; Thua 3)

-Fourball: 1 trận (Thắng 0; Hoà 0; Thua 1)

-Foursomes: 2 trận (Thắng 0; Hoà 0; Thua 2)

-Singles Match: 0 trận

11.Bùi Mạnh Cường

-Số lần tham dự: 1 ( 2021)

-Tổng số trận đã đấu: 1 (Thắng 0; Hoà 0; Thua 1)

-Fourball: 0 trận

-Foursomes: 0 trận

-Singles Match: 1 trận (Thắng 0; Hoà 0; Thua 1)

12.Nguyễn Minh Tuấn

-Số lần tham dự: 1 (2017)

-Tổng số trận đã đấu: 1 (Thắng 0; Hoà 1; Thua 1)

-Fourball: 2 trận (Thắng 0; Hoà 1; Thua 1)

-Foursomes: 0 trận

-Singles Match: 0 trận

13.Hoàng Quế Linh (Tân binh)

14.Phạm Minh Phong (Tân binh)

15.Vũ Minh Thành (Tân binh)

16.Trần Diệu Tuấn (Tân binh)