Top 10 cú Double Eagles đẹp nhất tại các giải đấu PGA Tour

Double eagle, còn gọi là albatross - dưới ba gậy so với tiêu chuẩn của một hố, là số điểm rất khó xác lập ngay cả đối với những golf thủ chuyên nghiệp có trình độ cao. Tuy nhiên trong hệ thống PGA Tour, những cú đánh như thế từng xảy ra nhiều lần.