Danh sách bài viết

  • Luật golf sẽ có những thay đổi vào năm 2023

    Luật golf sẽ có những thay đổi vào năm 2023

    Mỗi 4 năm, USGA và R&A sẽ đưa ra những thay đổi, chỉnh sửa về luật golf sao cho phù hợp và cải tiến với môn chơi. 2019 là năm được coi là cách mạng đối với luật golf và đến 2023, hai tổ chức sẽ chú trong vào việc hoàn thiện hóa bộ luật golf..

    Xem thêm
ads banner