Danh sách bài viết

  • USGA, R&A ra luật địa phương hạn chế việc đọc green

    USGA, R&A ra luật địa phương hạn chế việc đọc green

    Luật golf địa phương hiện đại (Model Local Rule (MLR)) được ban hành để giảm sự phụ thuộc của người chơi vào green-reading book (sách đọc green, hiển thị bản đồ địa chình rất chi tiết của green) và để khiến người chơi phải sử dụng khả năng đọc green bằng chính đôi mắt và kinh nghiệm của bản thân.

    Xem thêm
ads banner