Danh sách bài viết

  • Quảng Nam giảm 50% phí tham quan Hội An

    Quảng Nam giảm 50% phí tham quan Hội An

    Nhằm từng bước khôi phục hoạt động du lịch, tỉnh Quảng Nam tiếp tục giảm 50% phí tham quan Hội An và triển khai hỗ trợ các đoàn du lịch MICE từ 10-40 triệu đồng/đoàn. Thời gian áp dụng từ 1/7-31/12/2021.

    Xem thêm
ads banner