Danh sách bài viết

  • Kim Joo-hyung: Thiên tài golf thế hệ Gen Z

    Kim Joo-hyung: Thiên tài golf thế hệ Gen Z

    Biệt danh của Kim Joo-hyung là Tom, được đặt theo tên của nhân vật chính trong cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng của nước Anh, “Thomas the Tank Engine”. Nhân vật này không sở hữu sức mạnh vượt trội như các đầu máy xe lửa khác, nhưng lại đạt được thành công ngoài mong đợi.

    Xem thêm
ads banner