Chuyện golf 102: Khi các golfer trẻ làm từ thiện

Little Star là một nhóm gồm các bạn trẻ chơi golf, biết chơi một số loại hình nghệ thuật. Các bạn đã cùng nhau thành lập nhóm, tổ chức các chương trình gây quỹ để hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương. Bắt đầu từ năm 2017 đến nay nhóm đã hỗ trợ được rất nhiều em nhỏ và số tiền ủng hộ cũng ngày một tăng lên.