Chuyện Golf 97: Tổng quan trước giải Vô địch các hội golf khu vực miền Trung – Cúp TNL 2022

Hiệp Hội Golf Việt Nam đã giao cho Hội golf thành phố Đà Nẵng tổ chức giải Vô địch các Hội golf khu vực miền Trung nhằm thúc đẩy hơn nữa phong trào chơi golf ở khu vực này. Đây cũng là sân chơi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều Hội golf trong khu vực miền Trung.